Tar ert företag ansvar?

Hur bör vi agera för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla

CWT

Vår Responsible Business-strategi fokuserar på de områden som är viktigast för CWT och våra intressenter. För att kunna förstå deras syn på saken så lyssnar vi kontinuerligt på våra medarbetare, våra kunder och leverantörer innan vi tar beslut om vad som bör vara vårt fokus och det vi rapporterar om. De sju viktigaste områdena i vår Responsible Business-strategi är:

Responsible Business - strategi och styrning

Vårt sätt att implementera och verka i vardagen med vår RB-strategi.

Etik och affärsbeteende

Hur vi sköter vår företagsverksamhet på ett etiskt sätt.

Medarbetarna och mänskliga rättigheter

Vårt sätt att attrahera, utveckla, belöna och engagera en diversifierad medarbetargrupp och hur vi står fast vid mänskliga rättigheter i allt vi gör och inom de område vår verksamhet påverkar.

Miljö

Vårt sätt att minimera företagets miljöpåverkan.

Ansvarsfulla produkter och tjänster

Vårt sätt att integrera ansvarstänket fullt ut i vårt utbud av produkter och tjänster.

Samhällsengagemang

Vårt sätt att stödja de lokalsamhällen där vi lever och verkar.

Vad är det som gör CWT till ett ansvarsfullt företag?

Ta reda på det genom att läsa den sjätte upplagan av vår Annual Responsible Business Report. Den belyser allt det som pågick inom hela företaget år 2017 inom alla områden för Responsible Business.

Tack vare vår förmåga att kontinuerligt ta ett ytterligare steg fick vi en ”Gold”utmärkelse av EcoVadis, nu för andra året i rad. Utmärkelsen placerade oss bland topp 1 procent av alla företag man tittat på. Dessutom lyckades vår Annual Responsible Business Report nå en Förenta Nationernas Global Compact Advanced nivå.

Rapporten finns att tillgå i två format: en kort version som presenterar de viktigaste punkterna för 2017 Responsible Business initiativ och en detaljerad version som inkluderar all vår Responsible Business-aktivitet.

Ta mig till rapporten


2018 CSR Rating

Ecovadis Gold Badge

Carlson Wagonlit Travel belönades med Gold för det andra året i rad av EcoVadis för sitt Responsible Businessprogram.

Press Release

KONTAKTA OSS

Mer information om hur vi agerar för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla?

 

KONTAKTA OSS